Teave meediale ja Veebilehe sisu avaldamise reeglid

Veebilehe [www.teadlikseksuaalsus.ee] („Veebileht“) sisu on lubatud avaldada üksnes kooskõlas autoriõiguse seaduse ja siin esitatud täpsustavate reeglitega.

Kui soovite viidata Veebilehe sisule meedias, sotsiaalmeedias või muudes kanalites või kui teil on avaldamisega seonduvaid küsimusi, võtke palun ühendust Veebilehe materjalide autoriga (Mait Lillemäe, e-post: info@teadlikseksuaalsus.ee; telefon: 53427733). Vastan hea meelega!

 

 • Veebilehe sisu on kaitstud autoriõigustega

Kogu Veebilehel avaldatud sisu (Veebilehel avaldatud materjalid, sealhulgas informatsioon, tekstid, videod, heli jne, välja arvatud avalike pildipankade pildid) on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad materjalide autor Mait Lillemäele.

 

 • Veebilehel esitatud tekste võib avaldada üksnes täpsete tsitaatidena ja moonutamata kujul 

Autoriõiguse seaduse § 19 p 1 kohaselt on lubatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.

 

Autoriõiguse seaduse § 12 lg 1 p 5 kohaselt on autoril õigus vaidlustada mis tahes moonutusi ja teisi ebatäpsusi teoses endas, selle pealkirjas või autorinime tähistamises ning autorile või tema teosele antud hinnanguid, mis kahjustavad autori au ja väärikust.

 

Sellest lähtuvalt on Veebilehe sisu avaldamine lubatud üksnes siis, kui järgite kõiki järgnevaid reegleid.

 

 • Avaldage tekst täpse ja tervikliku tsitaadina muutmata kujul ja vähemalt ühe tervikliku lõigu ulatuses korraga, et vältida teksti mõtte moondumist. Võimalusel avaldage Veebilehe tekst originaalkujul täismahus.
 • Ärge avaldage üksikuid lauseid ja lõike Veebilehel avaldatud teksti terviklikku konteksti arvestamata. Kui avaldate tekstilõigu, arvestage ka sellele tekstilõigule eelnevaid ja järgnevaid osasid, et vältida teksti kui terviku mõtte moondumist.
 • Avaldamisel ärge rõhutage üksikuid sõnu ja lauseid nii, et need moonutavad Veebilehe sisu terviklikku mõtet. 
 • Ärge avaldage Veebilehe sisu sellises kontekstis või kanalites, mis moonutab Veebilehe sisu terviklikku mõtet.
 • Avaldamisel ärge lisage Veebilehe sisule mis tahes täiendusi ega muudatusi.
 • Kui soovite avaldada (näiteks ajalehe artiklis) Veebilehe sisu koos muudest allikatest pärineva informatsiooniga, siis eristage avaldamisel selgelt, milline osa pärineb Veebilehelt ja milline osa pärineb mujalt.
 • Ärge avaldage Veebilehel avaldatud Mait Lillemäe autoriõigustega kaitstud pilte, videoid ega kujutusi sinna juurde kuuluva tekstita, mis on Veebilehel avaldatud. Kui Teil on küsimus või kahtlus, millised Veebilehel avaldatud pildid, videod ja kujutised on kaitstud Mait Lillemäe autoriõigustega, võtke vastuse saamiseks ühendust Mait Lillemäega (kontaktandmed esitatud ülal).
 • Ärge avaldage Veebilehe sisu kohta tehtavaid järeldusi ega hinnanguid neid autoriga eelnevalt kirjalikult kooskõlastamata.

Kui Teil on kahtlusi selles osas, mis on Veebilehe sisu kui terviku mõte ja kuidas seda õigesti edasi anda, võtke nõu pidamiseks kindlasti ühendust materjalide autor Mait Lillemäega (kontaktandmed esitatud ülal).

 

 • Avaldada tuleb selge viide autorile, avaldatava teose nimetusele ja Veebilehele

Autoriõiguse seaduse § 19 p 1 kohaselt on vajalik näidata avaldamisel ära teose autori nimi, teose nimetus ja avaldamisallikas. 

 

Sellest lähtuvalt on Veebilehe sisu avaldamine lubatud üksnes siis, kui näitate ära autori nime, teose nimetuse ja avaldamisallika järgmisel viisil.

 • Autori nimi: Mait Lillemäe
 • Teose nimetus: konkreetse postituse või teksti pealkiri
 • Avaldamisallikas: viide Veebilehele www.teadlikseksuaalsus.ee

Kui Teil on kahtlusi selles osas, kuidas viidata autorile, teosele või avaldamisallikale, võtke nõu pidamiseks kindlasti ühendust materjalide autor Mait Lillemäega (kontaktandmed esitatud ülal).

 

*Autoril on õigus teha Veebilehe sisu avaldamise reeglites muudatusi.